Monday, March 22, 2010

Ο αγγελιοφόρος

Ὥσπερ γάρ τήν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ' ἅπαν­τα μέν τά βλαστήματα καθιζάνουσαν ἀφ'ἑκάστου δέ τά βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ καί τούς παιδείας ὀρεγομένους νεανίας μηδενός μέν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δέ τά χρήσιμα συλλέγειν.
Ισοκράτης

No comments:

Post a Comment