Tuesday, March 30, 2010

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου

Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

No comments:

Post a Comment